Medlemsinfo

Dirigent Anne-Terese Sales

Korets dirigent Anne-Terese Sales er uddannet korleder fra Syddansk Musikkonservatorium og har studeret hørelære på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Ud over Laetitia Musica leder hun korene i Esajas Kirke og underviser i hørelære på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og MGK på Sankt Annæ Gymnasium.

Koret har glæde af, at Anne-Terese - samtidig med at være en korleder i særklasse - er en dygtig arrangør og komponist. Hun er den ene halvdel af komponist-duoen Berg/Sales. De har udover satsen herover blandt andet sat musik til tre af Søren Ulrik Thomsens digte fra digtsamlingen Rystet Spejl.


Bestyrelsen

  • Lise Læssøe Eiler, formand@laetitiamusica.dk
  • Ane Kollerup Nielsen
  • Betina Jørgensen
  • Heidi Gerda Høy Dyrholm
  • Jakob Milthers, kasserer@laetitiamusica.dk
  • Julie Louise Munk Vejborg

Du kan skrive til hele bestyrelsen på bestyrelsen@laetitiamusica.dk.

Du kan skrive til dirigenten på dirigent@laetitiamusica.dk

Kontingent

Kontingentet udgør 750 kr. pr. semester (altså pr. halve år). Hvis du er studerende eller arbejdsløs, betaler du kun 450 kr. Er du på orlov, betaler du ikke noget.

Kontingentet opkræves i januar for forårssemestret, og i juli for efterårssemestret.

Kontingentet indbetales til vores konto i Danske Bank: 1551 10246679. Husk at skrive, hvem og hvad indbetalingen vedrører (fx. Maria Callas / forårssemester 2019).

Optagelse af nye medlemmer

Hvis du er interesseret i at blive optaget i koret, hører vi gerne fra dig. Proceduren er, at man kommer og deltager i en korprøve. Når korprøven er slut, er der optagelsesprøve, ledet af dirigenten, og med bestyrelsens tilstedeværelse og deltagelse. Vi vil gerne høre dig synge en sang, og du vælger blot en du godt kan lide at synge. Herefter undersøger vi din klang, spændvidde, styrker, indstuderingsevne og den slags, så vi før et indtryk af om du passer ind i koret. Efter prøven tager bestyrelsen stilling, og du får besked om du er blevet optaget!

Ansøgninger sendes til formanden eller dirigenten